ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง

 

สามารถติดต่อ - สอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

หรือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่าน line official สอบถามข้อมูลและบริการออนไลน์ 

 

เพิ่มเพื่อน

 ** เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน **

 

 

สศค กรม 2
สาระสำคัญ3 เรื่องน่ารู้
ป้าย ทะเบียน
กรมธนารักษ์ แบบประเมิน


unnamedสำนักกองคลัง แบ่งโครงสร้างการบริการ ออกเป็น ส่วนรายได้ และ ส่วนงานบริการ แบ่งการบริการ ออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แบ่งส่วนงานบริการย่อย ออกเป็น

  • งานแผนที่ภาษี
  • งานบริการข้อมูลแผนที่
  • งานทะเบียนพาณิชย์

2. ฝ่ายพัฒนารายได้ แบ่งส่วนงานบริการย่อย ออกเป็น

  • งานจัดเก็บรายได้
  • งานเร่งรัดรายได้
  • บริการด้านภาษี