วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
สวนสาธารณะหนองพระแล
สวนสาธารณะหนองพระแล
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์“New Normal” หรือวิถีใหม่การดำรงชีวิตประจำวันได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนหลังจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลจึงขอแนะนำวิธีการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน
เพื่อร่วมมือกันก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน ดังนี้

๑. พยายามอยู่บ้าน และออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น

๒. สวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน

๓. ล้างมือเป็นประจำ ทุก ๆ ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง เมื่อออกนอกบ้าน

๔. เว้นระยะห่างจากคนอื่น ๑ – ๑.๕ เมตร เสมอ

๕. ใช้รถขนส่งสาธารณะเฉพาะที่จำเป็น หลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัด

๖. หากซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ควรนั่งหันข้าง และต้องสวมหมวกกันน็อคและหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

๗. พกถุงผ้าติดตัว หลีกเลี่ยงการหยิบจับภาชนะของผู้อื่น

๘. แยะภาชนะของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

๙. เมื่อกลับถึงบ้าน ควรล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า และอาบน้ำทันที

    นอกจากนั้น ก่อนการเดินทางออกจากบ้านควรประเมินตนเองในเบื้องต้นว่ามีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยง หรือไม่ พร้อมทั้งประเมินความจำเป็นและวางแผนการออกนอกบ้านโดยควรใช้เวลาให้น้อยที่สุด เลือกใช้บริการ ร้านค้าหรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของรัฐ และให้ความร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการของ รัฐกับร้านค้าหรือสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

QR Code Line Official

      เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง -ไผ่ล้อม ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะหนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพ...

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นรายละเอียดตามสิ่งที่แนบคลิก!!...ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น...

  ในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแ...

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้ชี้แจง ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในมาตรการคลายล็อก ระยะ ๕ ดังนี้ • การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียน สถาบัน...

More Articles

More From: ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

             

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง01 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง01 ประกาศอื่นๆ

 

ภาพกิจกรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ลงพื้นที่บริเวณเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อมอบถุงยังชีพและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการช่วยเ...

ลอยกระทง หนองพระแล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี "ลอยกระทง หนองพระแล ประจำปี 2562 "โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื...

ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ปี 2563จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญเที่ยวงาน "นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง...

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 #กรมบัญชีกลาง...

More From: ข่าวบริการประชาชน