วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
สวนสาธารณะหนองพระแล
สวนสาธารณะหนองพระแล
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนต้อง

เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รัฐบาลขอแนะนำการใช้ชีวิตแก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ในช่วงนี้ ดังนี้

สำหรับประชาชนทั่วไป

เมื่อเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้าต่าง ๆ ให้สแกน

QR Code เพื่อ Check in ผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (ปัจจุบันมีบริการ Wifi ฟรี

และอินเตอร์เน็ตที่ กสทช. สนับสนุนในช่วง COVID-19) กรอกข้อมูลตามที่กำหนด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ครั้งแรกครั้งเดียว และเมื่อ Check in แล้วท่านสามารถใช้บริการกิจการ/ร้านค้าได้ และเมื่อใช้บริการเสร็จให้

สแกน QR Code เดิมก่อนออกจากร้านเพื่อ Check out

สำหรับผู้ประกอบการ

ขอให้ลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com

โดยลงทะเบียนข้อมูลชื่อผู้ติดต่อในระบบ ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์ เมื่อ

ลงทะเบียนถูกต้องทุกขั้นตอน ระบบจะแสดง QR Code เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ สามารถ Check in

หรือตรวจสอบสถานที่ที่มีคนหนาแน่นได้

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ

ติดต่อได้ที่หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตร

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

QR Code Line Official

      เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง -ไผ่ล้อม ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะหนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพ...

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นรายละเอียดตามสิ่งที่แนบคลิก!!...ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น...

  ในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแ...

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้ชี้แจง ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในมาตรการคลายล็อก ระยะ ๕ ดังนี้ • การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียน สถาบัน...

More Articles

More From: ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

             

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง01 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง01 ประกาศอื่นๆ

 

ภาพกิจกรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ลงพื้นที่บริเวณเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อมอบถุงยังชีพและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการช่วยเ...

ลอยกระทง หนองพระแล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี "ลอยกระทง หนองพระแล ประจำปี 2562 "โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื...

ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ปี 2563จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญเที่ยวงาน "นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง...

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 #กรมบัญชีกลาง...

More From: ข่าวบริการประชาชน