วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
สวนสาธารณะหนองพระแล
สวนสาธารณะหนองพระแล
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

     สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ข้อมูลต่าง ...

 ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการย้ายเสาแรงต่ำงานขยายถนนคอนกรีตของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2...

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลข 055 - 816594 ภายในวันและเวลาราชการ     ...

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)      เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)  เปิดให้บร...

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยั้งเรื่อง  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง พ.ศ. 2566         Attachments: File    คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์    ...

     ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการ...

More Articles

More From: ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

             

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง01 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง01 ประกาศอื่นๆ
tb banner 56 1 จุลสาร-1.jpg วารสาร 1

 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานในจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล...

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยกองทุนหล...

 วันที่ 27 พ.ย. 66 เวลา 19.30 น. นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง “หนองพระแล” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองพระแล  โดยมี นายเข...

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. นายรวี เล็กอุทัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุตรดิตถ์ เขต 3 อำเภอลับแล ได้ให้เกียรติมาร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งจัดขึ้น ณ บริเ...

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง มอบหมายให้ นายพิทักษ์ สนประเทศ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง ด้านการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่...

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.  เทศบาลตำบลทุ่งยั้งรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) จากคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัง...

More Articles

More From: ข่าวบริการประชาชน

กระดานสนทนา