ประกาศเดือนธันวาคม 2562

1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำปฎิทินแขวน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว พร้อมโครงเหล็กจำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ น้ำมันเกียร์ และวัสดุหล่อลื่นอื่นๆ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9109 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง